Giá trị cốt lõi của PTF

Tính sáng tạo

Luôn dẫn đầu bởi sự đổi mới sáng tạo trong toàn tổ chức, cho cả đối tượng bên trong và bên ngoài.

Trải nghiệm khách hàng

Luôn đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi quyết định và hành động.

Tính minh bạch

Luôn hành động với ý thức chính trực và minh bạch đối với khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng.

Phát triển bền vững

Luôn tập trung hướng đến kết quả và phát triển bền vững với những đóng góp tích cực dành cho cộng đồng.

Sự hoàn thiện

Luôn khao khát tạo nên những điều tốt đẹp nhất trong từng hành động.

ACME ACME

Tại sao bạn nên chọn PTF

Thu nhập hấp dẫn, phúc lợi cạnh tranh

PTF mang lại mức thu nhập hấp dẫn, phúc lợi tài chính và phi tài chính cạnh tranh cho tất cả các vị trí trong ngành tài chính tiêu dùng, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng bền vững của từng cá nhân nói riêng và đóng góp vào thành công chung công ty.

Được công nhận, khen thưởng công bằng

PTF mang lại chế độ thưởng xứng đáng với năng lực, mọi đóng góp được ghi nhận không chỉ bằng thu nhập hàng tháng, bạn có thể nhận được thưởng từ dự án, sản phẩm, thưởng cuối năm, và các cơ hội thăng tiến với một tổ chức đang trên đà phát triển.

Cơ hội làm việc chuyên nghiệp, quốc tế,
hướng tới kết quả trong công việc

PTF mang lại cơ hội làm việc với các chuyên gia trong nước và nước ngoài cùng hệ thống quản trị hiện đại dành cho các công ty fintech, giúp nhân viên có định hướng nghề nghiệp, thực hiện được những mục tiêu rõ ràng cũng như kỳ vọng cống hiến và được ghi nhận công sức đối với tập thể.

Mang lại cơ hội thăng tiến, học hỏi, phát triển

PTF mang lại cơ hội học hỏi và vận động không ngừng qua những thử thách công việc hàng ngày, các dự án hay các khóa học đào tạo chuyên môn cũng như kỹ năng mềm với những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm.

Môi trường làm việc hạnh phúc, công bằng,
đầy trách nhiệm và sáng tạo

PTF mang lại môi trường làm việc đề cao tính trách nhiệm, luôn duy trì sự chính trực trong mỗi hành động và không ngừng khuyến khích sự sáng tạo, cải tiến để đem lại sự thành công và hạnh phúc trong công việc.

Cơ hội việc làm

Nơi làm việc hạnh phúc